Hulladékmonitoring a Tisza kárpátaljai szakaszán

Monitoringba bevont területek: Tiszaújlaktól Nagyszőlősig, Visktől Husztig

Időszak: 2018. ősz

Kárpátalja természetközeli élőhelyeinek és vízfolyásainak szépségét számtalan ponton megtörik az emberi nemtörődömség következtében kialakult, hulladékkal szennyezett területek. Ahhoz, hogy ezeket a lerakókat felszámoljuk, ismernünk kell azok helyét és méretét. Különösen fontos ez a Tisza Tiszaújlak és Huszt közötti, egyelőre még szabályozatlan szakaszán. A felmérés elősegíti a PET Kupa és a Tiszta Kárpátalja projekt tudományos megalapozottságát, amely alapján megbecsülhetővé válik az illegálisan elhagyott hulladék mennyisége és összetétele.

2018. őszén a PET Kupa filmes stábja és kárpátaljai partnerszervezetei több alakommal tartottak terepszemlét a Tisza árterében, hogy feltérképezzék, fotókkal dokumentálják és filmre vegyék az hulladékhelyzetet. A terepszemle során a TrashOut alkalmazás segítségével rögzítették a Tisza partján és árterében azoknak a helyeknek a koordinátáit, ahol szemetet találtak. A helyszínekről fénykép készült, és jelölésre került a hulladék mennyisége, összetétele.

Tiszaújlaktól Nagyszőlősig

TrashOutben jelölt helyek Nagyszőlős és Tiszaújlak között

Tiszaújlaknál tulajdonképpen egy métert sem kellett megtennünk ahhoz, hogy nagy mennyiségű szemetet találjunk, ugyanis a Tisza-híd alatt már rögtön kritikus mennyiségű a hulladék. S innen a folyó mentén tovább haladva a következő pár száz méter is elképesztő mennyiségű szemetet tartalmazott, PET palack, üveg, s egyéb háztartási hulladék formájában, egyszóval minden fellelhető az itt lévő szemétben. Az emberek és a víz szállította ide. Az egész projekt során bejárt területeken dokumentált tények jól alátámasztják, hogy a települések közelében több szemét található a Tisza mentén.

meséli Horváth Zoltán, a „hulladékexpedíció” vezetője

Az ártéri erdők tele vannak illegálisan lerakott, vagy a folyó által oda sodort hulladékkal, főként PET palack és műanyag hulladék alkotja a legnagyobb részét. A kritikus szakaszokon kívül is folyamatosan láthatunk kisebb, illetve csekély mértékű szemetet, amit a víz hozott le, ritka, hogy a látóterünkbe ne kerüljön egyetlen palack se.

A magyarországi szakasztól eltérően ez vad, zabolázatlan, helyenként több ágra szakadó, holtágakat, szigeteket tartalmazó része a folyónak. A Tiszában lévő kis szegetek nagy mennyiségű szemetet rejtenek. Egy ilyen szigetre a monitoringozó csapatnak is sikerült bejutni. Már a sziget előtt elkezdődött a kritikus szakasz, kezdetben kisebb foltokban, gócpontokban összpontosult a hulladék, a sziget után majdnem Tiszasásvárig az ártéri erdő összefüggő PET hegyeket tartalmaz. Tiszaújlaktól Nagyszőlősig ez a legkritikusabb rész.

A legkritikusabb helyek Google térképen

Tiszabökény, Tiszapéterfalva és Tiszahetény közelében több az építési/bontási hulladék, mindemellett összességében kevesebb a súlyosan szennyezett szakasz. Ez a rész emberek által jobban járt, jobban megközelíthető, vadászok, horgászok, kirándulni vágyók számára közkedveltebb útvonal, ebből kifolyólag több ember által eldobott, ott hagyott hulladék található.

Tekeháza felől Szőlőshöz közeledve a Tisza partszakasza közkedvelt sátorozó, kempingező, horgász hely, ezen a szakaszon kisebb mennyiségű PET palack és háztartási hulladék található elszórtan.

Visktől Husztig

Elhagyva a Beregszászi-dombságot, a Nagyszőlősi-hegygerinc csúcsai magasodnak. Gyönyörű vidék, a táj szépsége leírhatatlan. Ebbe a látványba rondít bele a településeknél szétdobált hulladék.

TrashOutben jelölt helyek Visk és Huszt között

Viskről letérve, a híd után állunk meg először. Ahogy kiszállunk az autóból, rögtön szemétbe botlunk. Az út szélén szétdobált kommunális hulladék, üvegek és PET palackok. Beljebb szétdobált gumiabroncsok. Túl az úton kisebb lerakóhelyeket találunk. Visknél a Tisza partján sok a szemét, a híd alatt és az ártérben is.

kezdi beszámolóját Gyöngyössy Tibor, a PAPILIO Természet és Környezetvédelmi Egyesület tagja

Száldobos (Стеблівка) település határánál egy földútnál bukkant a csapat nagyobb lerakóra. Az összetétel alapján valószínűleg a falubeliek hordják ide a szemetet: építési és kommunális hulladékot, valamint elektronikai cikkeket. A következő településnél, Szeklencénél (Сокирниця) hasonló a helyzet. A Szeklence és Huszt közötti ártérben pedig már nem az emberek által lerakott szemétet találunk, hanem a feljebb lévő településekről – a víz által – leszállított PET palackok sorakoznak mindenhol. A csapat összességében 30 Trash Out pontot jelölt meg a Husztig vezető úton.

A főbb tapasztalatok

  • a települések közelében mindig több szemét található, mely RÉSZBEN emberek által odahordott, otthagyott szemét, építési/bontási hulladékból is több van ezeken a helyeken,
  • mind a fő ág, mind a mellékág szemetes,
  • a szigetek kiemelten szennyezettek,
  • az ártér erdeiben túlnyomó többségben van a palack,
  • az átvizsgált szakaszon Tiszasásvár település előtt, a folyó legszélesebb részének árterében van a legtöbb szemét.

A Tiszaújlak-Nagyszőlős és Visk-Huszt közötti terület kb. 60 kilóméteres partszakaszán 60 TrashOut hulladékpont jelölése történt meg, melyből 17 lelőhely öltött akkora méreteket, hogy a hulladék elszállítása csak autóval lenne megoldható.

Hulladékmonitoring Magyarországon és határon túl

A hulladékmonitoring munkát a PET Kupa szervezői és önkéntesei immáron 3 éve végzik egy mobil applikáció segítségével (Trash Out), ami átláthatóvá és kezelhetővé teszi a szennyezett helyszíneket és mennyiségeket. Eddig Magyarországon több mint 160 szennyezett helyszínt mértek fel a Felső-Tiszán, melyből 21-et meg is tisztítottak a sok segítő kéznek köszönhetően. A magyarországi monitoring tevékenységek (4 alkalom, 240 fkm) tapasztalata, hogy a probléma sokkal összetettebb és súlyosabb, mint ahogyan az ismert. A kirakódott hulladékok egy része gyorsan morzsálódik és darabolódásnak indul, mint például a purhab és a hungarocell/polisztirol, az olajos flakonok és rovarírtó spray-k pedig rövid úton jelentenek kockázatot. A hulladékok nagy része nem is látható, azonban jelenleg nincs információnk az iszapba lerakódó nehezebb anyagokról.

Az Ukrajnai terepbejárások és szakmai munkák tapasztalatai szerint a magyarországi és az ukrán hulladékösszetétel közötti legjelentősebb különbség, hogy az Ukrán szakaszon a háztartási és ipari hulladékok teljes spektruma megtalálható (a veszélyes hulladékokat is beleértve), ezen anyagok a magyar szakaszon már nem láthatóak meg.

Bővebben az ukrán hulladékgazdálkodás helyzetéről

III. Szakmai Kerekasztal és Ötletbörze a Tisztább Tiszáért tapasztalatai

A PET Kupa - a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövegségének szervezésében -, magyar és ukrán szakemberek bevonásával tartott szakmai egyeztetést a kárpátaljai Visken 2018. októberében, amelynek során számos tapasztalat felszínre került az ukrán hulladékgazdálkodás helyzetéről. A szakmai kerekasztal tapasztalatainak összefoglalója: https://petkupa.hu/hu_HU/ujabb-szakmai-lepesek-a-tisztabb-tiszaert
Részletes szakmai beszámoló: https://petkupa.hu/hu_HU/dokumentumok/III-KEREKASZTAL-ES-OTLETBORZE-A-TISZTA-TISZAERT.pdf

Támogatóink

Innovációs és Technológiai Minisztérium