PET Kupa szabályzat

Frissítve: 2017. január

CÉL

A PET Kupa egy játékos, nyitott, öntevékeny és civil kezdeményezés. Megvalósításában kulcsszerepet töltenek be az önkéntesek és maguk a résztvevők, minden PET Kupa olyan lesz, amilyenné mi tesszük. A kezdeményezés célja a környezetbarát életforma, a környezettudatos magatartás népszerűsítése és a folyók természetes állapotának megőrzése. További célja, hogy a PET hajók és a PET Kalózok minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a Tisza megtisztításához. A PET Kupa elsősorban szemétszedési-, másodsorban gyorsasági és ügyességi verseny.

RÉSZTVEVŐK

A PET Kupán olyan magánszemélyek vehetnek részt, akik a szervezők által megjelölt határidőig valamelyik PET hajóosztályban (céges csapathajó, baráti-családi hajó, civil hajó) regisztráltak, jelentkezésüket a szervezők jóváhagyták, akik elolvasták, tudomásul vették és aláírták a PET Kupa szabályzatát és felelősségvállalási nyilatkozatát. Amennyiben a résztvevők PET hajót építenek, a PET hajójuk tervét az illetékes hajózási szakértő által kiadott szakvélemény alapján az illetékes hatóság és szerv engedélyezi, vízre bocsátásra csak ezek után kerülhet sor. Az engedélyeztetést – az előre beküldött tervek alapján – a szervezők végzik. A PET hajóknak biztonságosnak, irányíthatóknak és vontathatóknak kell lenniük. Az előre haladást kizárólag megújuló energia-forrás szolgáltathatja.

SZAKASZOK

A PET Kupa szemétszedéssel és hajóépítéssel veszi kezdetét. Mindkét tevékenység előtt a szervezők biztonsági eligazítást tartanak, ezeken a részvétel kötelező. A PET Kupa folyami szakasza a hajóépítés befejezése után veszi kezdetét, és több napig tart. A győztes az a hajóegység lesz, amely a verseny során a lehető legtöbb pontot, vagyis PETákot gyűjti össze. A verseny a PET Kupáért folyik, ami természetesen teljes egészében újrafelhasznált, részben a Tiszából összegyűjtött PET palackokból készült. A PET Kupa végigkíséri a versenyt, hordozása, épségének megőrzése a szervezők felelőssége. A PET Kupát a verseny végén, ünnepélyes keretek között annak a PET hajónak a legénysége veheti át, amely a legtöbb pontot, pontosabban PETákot gyűjtött össze.

ÚTVONAL, MENETREND

Az útvonalat a PET Kupa szervezői a PET Kalauz irányítása mellett határozzák meg. A megállókról a PET Kupa szervezői a verseny honlapján és a helyszínen folyamatos tájékoztatást nyújtanak a résztvevők számára. Az útvonalat illetően a PET Kupa szervezői a változtatás jogát fenntartják. A PET palackok és más hulladékok gyűjtése nem fejeződik be a hajóépítésnél, éppen ellenkezőleg: a rajt pillanatában kezdődik csak igazán. Amíg a PET hajók vízen vannak, minden létező eszközzel és módon próbálják a szemetet kihalászni a Tiszából. Az összegyűjtött hulladékot a fedélzetükre veszik, és a következő kikötési pontig szállítják. A hulladékot a kikötési pontnál a PET Kupa szervezői átveszik a PET Kalózoktól, annak mennyiségét a kikötéskor a PET Mester és/vagy a PET Prof. ellenőrzi, és az összesítés után kiadja az összegyűjtött mennyiség után járó pontokat, pontosabban PETákokat. A PET hajók legénysége a PET Kupa folyamán indokolt esetben cserélődhet/kiegészülhet, mivel az összegyűjtött PETákok száma hajóegységenként, nem PET Kalózonként kerül jóváírásra. Legénységcsere esetén a csapatkapitánynak gondoskodni kell az új csapattagok regisztrációjáról, és arról, hogy elolvassák, aláírják a szabályzatot és felelősségvállalási nyilatkozatot. A szemétszedés folyamatos feladat, ehhez kínálnak további PETák-gyűjtési lehetőséget a napi feladatok.

RAJT

A PET Kupa, mint verseny, napi szakaszokból áll. A PET kalózoknak és hajójuknak a verseny minden napján délelőtt 9.30-kor teljes menetkészültségben kell várakozniuk a parton. A hajóknak a parthoz kikötve, menetkészen kell várakozniuk, a hajók sorrendjét az előző napi eredmények határozzák meg, vagyis az előző nap legjobban teljesített hajó indulhat a legkedvezőbb pozícióból. Első nap a hajók sorrendjét sorsolással határozzák meg. A start előtt a PET Kalauz ismerteti az előttük álló napi szakasz jellegzetességeit, felhívja a figyelmet a várható veszélyforrásokra, és válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre. A PET Mester ismerteti a PET hajók közti verseny aktuális állását, összefoglalót ad az előző napi futamról, az összegyűjtött PETákok számáról, ismerteti az aznapi kihívásokat. A rajt előtt a PET Kalózok felsorakoznak a parton, a start jelzésre hajóra szállnak, és elindulnak. A rajtot a PET Mester hitelesíti, amennyiben szabálytalanságot észlelt, lehetősége van újabb rajtot elrendelni.

A 2016-os PET Kupa rajt előtti tájékoztatója Szatmárcsekén.

A PET hajók a vízen a biztonsági előírások betartása mellett versenyeznek, vagyis szemétre vadásznak és igyekeznek minél jobban teljesíteni a napi feladatok terén. A biztonsági előírásokat a szervezők és a vízimentők ismertetik. Menet közben a hajóegységek eltávolodhatnak egymástól, de többnyire folyamatos vizuális kapcsolatban maradnak a többiekkel, és folyamatosan üzemben tartják a fedélzeti mobiltelefont. A fedélzeti mobiltelefon az a készülék, aminek a számát a PET hajók kapitányai megadták egymásnak. A PET Kalózok a napi táv teljesítése közben filmfelvételeket készítenek magukról, és a verseny izgalmasabb részeiről. ha szükséges, rádiótelefonjuk segítségével a PET Kalózok tájékoztatják a szervezőket a pozíciójukról, vagy soron kívül az izgalmasnak ígérkező fejleményekről, vagy vészhelyzet esetén azonnal tájékoztatják a vízimentő felügyeletet. A PET hajók fedélzetén a hatósági engedélyben előírt kötelező felszereléseknek (horgony, kötél, csáklya, evező) készenlétben kell állniuk. A PET hajók kapitányainak ezen kívül fedélzeti naplót kell vezetniük, amelyben feljegyzik a legénység változását (ki szállt le, ki szállt fel a hajóra) és a napi fontosabb eseményeket. A hajó meghajtásáért és irányításáért felelős személynek, személyeknek a vízen való közlekedés ideje alatt alkohol- vagy bármilyen más, reakcióképességet vagy döntéshozó képességet befolyásoló szer hatása alatt állni szigorúan tilos. A szervezők az időjárásról rendszeres információt adnak a PET Kalózoknak, rossz idő esetén elrendelik a PET hajók kikötését.

A KIKÖTÉS

A napi szakasz az előre kijelölt táborhelynél való kikötéssel végződik. A PET hajó szabályszerűen akkor ért célba, ha legénységének legalább egy tagja, kikötő-kötéllel a kézben a parton áll. A kikötésről a PET Mester hangosbeszélőn ad közvetítést a kamerák, és a parton összegyűlt érdeklődők számára. A kikötés után a PET Mesternek lehetősége van rövid interjúkat készíteni a PET Kalózokkal, akik ezután átadják az aznap gyűjtött szemétmennyiséget. A hitelesítés után a PET Kalózok az összegyűjtött hulladék egy részét vagy egészét beépíthetik a hajójukba (?), amivel extra PETákokra tehetnek szert. A PET Kalózok itt kapnak tájékoztatást a sátorverési helyekről, a tisztálkodási lehetőségekről, és az aznapi menüről.

DÉLUTÁNI ESTI PROGRAMOK

A PET Mester összesíti a napi feladatok során begyűjtött PETákokat, és a hulladékgyűjtéssel szerzett PETákok számát. Az eredményt borítékolja, így készítve azt elő a másnap reggeli, a rajtot megelőző bejelentésre. A PET Kalózok eközben gondoskodnak hajóik kikötéséről, tábort vernek. A parton gyülekező érdeklődők számától függően a PET Kalózok gondoskodnak az összegyűltek tájékoztatásáról, szórakoztatásáról. Lehetőséget biztosítanak a hajóik megtekintésére, válaszolnak a kérdésekre, a PET Kupa szervezői pedig bizonyos kikötési helyeken előre meghívott előadókkal gondoskodnak a tartalmas szórakoztatásról. A PET Kalózoknak előre meghirdetett időpontban meleg vacsora kerül kiosztásra.

ÉJSZAKAI NYUGALOM

A PET kalózoknak minden lehetőséget meg kell adni a pihenésre, ezért a PET Kupa táborában a közösségi programok 22.00-kor véget érnek, ezután minden résztvevőtől csendet kérnek a szervezők. A megállóhelyek egy részénél a szórakozóhelyek amúgy is elég hangosak lesznek, legalább a táboron belül törekedni kell a nyugalom megőrzésére, és a mértéktartó alkoholfogyasztásra.

ÉBRESZTŐ

A PET Kupa táborában az ébresztőre a reggeli kezdetével egy időben, reggel 7.30-kor kerül sor. A PET Kalóz menüre előfizetett résztvevők reggelit, napi uzsonnás csomagot, este pedig meleg vacsorát kapnak. Fontos, hogy a PET Kupa során a PET Kalózok ne termeljenek újabb üres PET palackokat, ezért a szervezők gondoskodnak a folyamatos szikvíz ellátásról is. A PET Kalózok a reggeli után tábort bontanak, felrakodnak a hajókra, és 9.30-kor elfoglalják a helyüket a parton. Miután mindenki elhelyezkedett, a PET Kalauz megnyitja az újabb versenynapot.

FENNTARTHATÓSÁG

A PET Kupa fő célkitűzése a Tiszán érkező szennyezés felszámolása. Ezzel együtt jó példával akar elöl járni a mindenkori vízitúra szervezők számára abban a tekintetben, hogy a túra során minimalizálja a keletkező hulladék mennyiségét, és gondoskodik azok szelektív elhelyezéséről. A fenntarthatóság érdekében a szervezők arra kérik a PET Kalózokat, hogy hozzanak magukkal személyenként két műanyag vagy fém tányért (csajkát), műanyag vagy fém poharat és evőeszközöket. A PET Kupa az étkezésekhez műanyag tányért, poharat és evőeszközöket csak limitált számban, és csak a vendégek számára biztosít.

PONTOZÁS

A napi feladatok megoldásában, illetve a hulladékszedésben legjobban teljesítő PET hajó a nap végén annyi PETákot kap, ahány hajó van a mezőnyben. A második hajó eggyel kevesebbet, a harmadik kettővel kevesebbet, és így tovább. Öt hajós mezőnynél tehát a legjobban teljesítő hajó 5 PETákot, a második négyet, az utolsó pedig egyet kap. A szemétszedés mindig külön pontozás alá esik, és külön pontozásra kerül sor a napi feladatok megoldása esetében is. Tehát az a hajó, amely az 5 hajós mezőnyben a legtöbb szemetet szedett össze, viszont a leglassabb volt, 5 PETákot kap a szemétért, 1 PETákot a napi feladatért. Az eredményeket a PET Kalauz a PET Mester felügyelete mellett a nap végén összesíti, és másnap, indulás előtt ismerteti a mezőnnyel. A hulladékszedésen és a napi feladatokon kívül lesznek alternatív lehetőségek is a PETák szerzésre, ezekről a PET Mester mindig az aktuális napon tesz bejelentést. A PETákokat a hajóknak biztos helyen kell tárolniuk, a Kalóz napon pedig meg kell óvniuk az ellenséges kalózoktól. A PETákok számát a célba történő befutás után a PET Kalauz és a PET Mester hitelesíti, majd ezek alapján hirdeti ki a győztest, a PET Kupa nyertesét.

BIZTONSÁG

A szemétszedés, hulladék újrafelhasználás, hajóépítés és hajózás során védőfelszerelés használata kötelező. Mivel a PET hajók nem minősülnek vízi járműnek, a fedélzeten kiskorúak és nagykorúak, úszni tudók és nem tudók számára egyaránt a mentőmellény viselése kötelező. Minden hajón kötelező tartozék a 10 méter kikötőkötél, egy darab csáklya, személyenként, elemlámpa és tartalékelemek. A napi eligazításon való részvétel minden résztvevő számára kötelező. A hajóegységeknek mindent meg kell tennie a vészhelyzetek megelőzése, azok elkerülése érdekében. A kalóz napon a hajóegységek számára a nap elején elhangzott biztonsági előírásokat (másik hajó megközelítésének, elfoglalásának módja, PETákszerzés lehetőségei) betartani kötelező. A hajóegységeknek gondoskodni kell személyes felszereléseik lehetőleg vízhatlan tárolásáról, és azok rögzítéséről, hogy borulás esetén minél kisebb legyen a kár. Veszély észlelése esetén a többi hajóegység értesítése kötelező. A kompokkal való találkozás elkerülése kötelező. A veszélybe került – felborult, elmerült vagy kormányozhatatlan – hajón segíteni kötelező, a többi hajóegységet a kialakult helyzetről tájékoztatni kell. Fedélzeti rádiótelefont folyamatosan bekapcsolva tartani kötelező. Minden hajóegységnek rendelkeznie kell kikötésre alkalmas kötélzettel, vészhelyzet esetére legalább egy evezőlapáttal, és egy zseblámpával. A hajókról menet közben bármiféle hulladékot a vízbe dobni tilos. A PET hajókon és a kísérőhajókon alkoholos befolyásoltság alatt állni tilos. Viharban, villámlásban történő hajózás tilos. Sötétedés után a hajózás tilos. A PET hajókon egyszerre maximálisan 7 azaz hét fő tartózkodhat. A PET hajók hossza nem haladhatja meg a 6.5 métert, szélességük pedig a 4 métert. A PET hajók célbajutásáért és a célbajutást követő szétszerelésért a kapitány személyesen felel. Amennyiben ezek nem teljesülnek, a szabálytalanságok által előidézett anyagi kárért szintén a kapitány felel. A legénység cserélődhet, de hajót elhagyni, célbajutás előtt magára hagyni, szétszerelni, forgalomból kivonni a szervezők jóváhagyása nélkül szigorúan tilos.

FELELŐSSÉG

A PET Kupán, az azt kísérő túrán és a kísérő rendezvényeken mindenki önszántából, a szabályzat ismeretében, és kizárólag saját felelősségére vesz részt. A PET Kupa szervezői a vízen állandó vízimentő-felügyeletet biztosítanak, de az esetleges anyagi károkért vagy a PET Kupa alatt bekövetkező testi sérülésekért, betegségért, gyógyítható sérüléssel járó vagy halálos balesetekért nem vállalnak felelősséget. Kiskorúak csak nagykorú teljes felelősségvállalása mellett vehetnek részt az eseményen, az aláírási íven a nevük mellett a felelősségvállaló neve, címe és aláírása is feltüntetendő!

Az út teljes ideje alatt a vízirendőrség figyeli a PET hajók és a PET kalózok megfelelő állapotát, szabályos hajózását, működését. Indulás előtt a kapitányok alkoholmentességét szondáztatással ellenőrzik. Néha napközben is feltűnnek, ellenőriznek. Általában segítőkészek és megértőek, kérjük a PET Kalózokat a vízirendőrséggel való problémamentes együttműködésre.

Jó utat, vidám napokat, jó hajózást kívánunk!

a PET Admiralitás
petkupa@gmail.com
www.petkupa.hu
facebook.com/petkupa


Támogatóink

Agrárminisztérium