PET palack követő térkép - Valószínűleg minden petkalóz elgondolkozott már rajta, hogy honnan, milyen úton és mennyi idő alatt érkezett hozzá a kezei között lévő palack. Ebben segít most a Hulladékmentes Tisza projekt keretében végzett kutatásunk, ahol a fenti térképen három jelölt palack útját követhetitek nyomon. Kövessétek velünk együtt a palackok útját! A palackokban lévő technológiát a Waterscope Zrt. fejlesztette a PET Kupa számára.

Mit lehet elérni, ha egy társadalmi szervezet, egy multinacionális cég és egy kormányzati szerv összefog?

Zero Waste Tisza River

2019-ben a Coca-Cola Magyarország a Tisza folyó megtisztítására tett erőfeszítések támogatása mellett döntött. A nagyvállalat számára már régóta fontos a csomagolóanyagok csökkentése, begyűjtése, újrahasznosítása. Ennek erősítésére, új területen való aktivitásra nyílt lehetőség a Hulladékmentes Tisza projekttel, melyhez az anyagi hátteret a cég globális alapítványa, a The Coca-Cola Foundation biztosítja.

Az alapítvány 1984 óta működik, és azóta több mint 1 milliárd dollárt adott vissza a közösségnek világszerte. Az alapítvány által kiírt pályázaton a Tiszai PET Kupát működtető non-profit társadalmi szervezet, a Természetfilm.hu Egyesület projektjét ítélte a kuratórium támogatásra érdemesnek. Így a Coca-Cola Magyarország velük valósítja meg kétéves programját 2021 nyaráig az alapítványon keresztül érkezett összesen 250.000 dollár (73 millió forint) támogatással. A Tisza tisztításán munkálkodó PET Kupa 2013-as indulásától kezdve szorosan együttműködik az illetékes vízügyi igazgatóságokkal. A leggyakrabban a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság segítette a PET kalózok munkáját, de az utóbbi években a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal is több közös projekt valósult meg. A The Coca Cola Foundation adta támogatás lehetőséget teremt arra, hogy a PET kalózok és a vízügyi szakemberek még több helyszínen és még több alkalommal folytassák a közös akciókat. A cél, hogy a projekt keretében legalább 80 tonna műanyagtól mentesítsék a Tiszát.

Miért fog össze egy társadalmi szervezet egy multinacionális céggel?

A közös a cél miatt. A Földet sújtó környezeti problémák előidézésében alapvető szerepe van a fogyasztói társadalomnak és az azt kiszolgáló óriáscégeknek. Az ökológiai rendszerek, és velük együtt az emberi faj fennmaradását fenyegető veszélyeket különböző területek szakértői, tudósok és kutatók ismerték fel és írták le. De ezek a tudományos eredmények csak akkor jutnak el a nagyközönséghez, ha a szaknyelven írt jelentéseket könnyen érthető formában fogalmazzák meg. A Természetfilm.hu Egyesület 1996 óta végzi ezt a munkát. Tudományos ismeretterjesztő filmekben magyarázza el, milyen tényezők fenyegetik egy-egy faj fennmaradását, egy élőhely ökológiai egyensúlyát, és mit lehet tenni a probléma megoldása érdekében. Többször bebizonyosodott, hogy ha megértik az üzenetet, a széles tömegek képesek és fogékonyak a szemléletváltozásra. Jó példa erre a világméretű műanyag-szennyezés. Egyre többen tesznek azért, hogy javuljon a helyzet. Önkéntesek tisztítják a folyókat és tengereket, civil szervezetek hívják fel a figyelmet a problémára, az ENSZ is elkülönített erre a célra egy pénzügyi alapot. Lassan ugyan, de változnak a fogyasztói szokások, egyre több nagyvállalat tesz azért, hogy egyre többet vissza is adjon a környezetnek, amelyben működik. Tekintettel a műanyagszennyezés méreteire, egyik fél sem gondolja azt, hogy a problémát képes egyedül megoldani. Együttműködéssel van esély rá, hogy változtassunk a helyzeten, ezért tehet a PET Kupa csapata és a Coca-Cola Magyarország most közösen többet.

Mennyi pénzről van szó, mennyi idő alatt és mire fogják elkölteni?

A támogatás aktuális középárfolyamon számolva több mint 70 millió forintnak felel meg, ami három fő tevékenység költségeit fedezi. Első feladat a műanyag-mentesítés. A Tiszai PET Kupa és az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával az illetékes vízügyi Igazgatóságok nagyszabású clean-up akciókat terveznek határainkon belül több helyszínen is, megcélozva mind a hullámteret, a nyílt víz felületet és az ártéri erdőt is. Erre a tevékenységre a támogatás felét fordítják. A második feladat a kutatás. Önkéntesek, kutatók és vízügyi szakemberek GPS jeladókkal követik nyomon a tiszai műanyag palack zajlás lefolyását, és térképezik fel a legsúlyosabban szennyezett területeket. A harmadik feladat, a PET Kupa hulladékkal a hulladék ellen szemléletének megfelelően az összegyűjtött hulladék hasznosításának új és innovatív módjainak feltárása és fejlesztése. Ezen három fő tevékenységet támogatja és egészíti ki a szemléletformálás, melynek keretében kiállítások, szakmai találkozók valósulnak meg és folytatódik az ismeretterjesztő filmek, rövidfilmek és internetes videók készítése is.

Szép, hogy kitakarítanak egy Tisza-szakaszt, de nem fog újra beszennyeződni?

2019 fordulópont a tiszai műanyag szennyezés elleni küzdelemben. Tavasz óta a PET Kupa hulladékgyűjtő hajója, az M.V. PETényi már a nyílt vízen működik, 2019 őszétől pedig a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság összehangolt akciók keretében, előre kialakított pontokon teljes mederzár kialakításával akadályozza meg, hogy a szennyezés eljusson a folyó alsóbb szakaszaira. A szennyezés forrásának felszámolása is megkezdődött. Szakmai kerekasztal-beszélgetések, egyeztetések, kormányközi megbeszélések követik egymást, melyeknek keretében körvonalazódni látszik egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése a felvízi országokban, amely a jövőben véget vetne az újabb műanyag zajlások kialakulásának.

Hol lehet nyomon követni a projekt eredményeit?

Első lépésként a projektet a benne résztvevő szakemberek és szervezetek egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a sajtó képviselőinek és a nagyközönségnek 2019 július közepén. Az esemény helyszíne önmagáért beszélt: a Kiskörei Vízlépcső fölé magasodó vízügyi épület tetejéről tökéletesen látni a duzzasztómű előtt felhalmozódott folyami műanyag hulladékot. A szennyezés felszámolásából a vízügyi szakemberek mellett a Tiszai PET Kupa önkéntesei is kiveszik a részüket, a kármentesítés költségeinek egy részét pedig a PET kalózok már a Coca-Cola támogatásával, a Hulladékmentes Tisza projekt keretében fedezik. A projekt további lépéseiről ezen a weboldalon és a PET kupa közösségi oldalain tájékozódhatnak az érdeklődők.

#zerowastetisza
#hulladekmentestisza