Tid(y)Up - Forrástól a torkolatig.

Összehangolt akcióterv a Duna és Tisza műanyag szennyezettségének felszámolására

Bemutatkozik a TidyUp / Forrástól a torkolatig projekt

A fejlett hulladékgazdálkodási technológiák és a tagországok elkötelezettsége ellenére az Európai Unió területén egyre komolyabb problémát jelent a környezetbe kerülő műanyag. Ebből a szempontból kiemelt figyelmet érdemel a természetes vizek állapota, az élővizeket fenyegető műanyag szennyezés. Kutatások igazolják, hogy az óceáni műanyag nagy része a folyókon keresztül éri el az óceánokat. A probléma világméreteket öltött, mégsem létezik általánosan elfogadott, egységes módszer a folyók műanyag-szennyezettségének felmérésére. Különösen nagy probléma ez a Duna vízgyűjtő területén, ahol összehangolt beavatkozásokra, szemléletformálásra és megelőzésre van szükség. A Duna mellékfolyója, az Ukrajnában eredő Tisza az EU legszennyezettebb folyóvizei közé tartozik. A TidyUp projekt a Tisza és a Duna mentén, 6 ország bevonásával, 10 partnerrel és további 11 társult partnerrel valósít meg határon átnyúló együttműködést a folyóvizek állapotának javítása érdekében. A projekt tudományos szakértők segítségével olyan egységes monitorozási protokoll kidolgozását tűzte ki célul, mellyel hatékonyan és pontosan lehet felmérni a folyóvizek makro- és mikroplasztik szennyezettségét. Az eddigi kutatási módszerek és jó gyakorlatok felhasználásával a TidyUp ezen kívül konkrét folyótisztító beavatkozásokat valósít meg a Duna vízgyűjtő területén, kiemelt hangsúlyt fektet a szemléletformálásra, ismeretterjesztésre, a projekt eredményeinek kommunikációjára és továbbítására az Európai Unió szakértő szervei és döntéshozói felé.

A TidyUp / Forrástól torkolatig program céljai:

 • változás elérése a helyi közösségek regionális műanyagszennyezés-szemléletében,
 • a jogszabályi változások elősegítése helyi, nemzeti és regionális szinten,
 • az ágazatközi érdekelt felek együttműködésének megerősítése innovatív intézkedésekkel a Tisza folyó vízminőségének a forrástól a Fekete-tengerig való javításáért,
 • tudás és adatbázis építése azzal a céllal, hogy felkészítse a döntéshozókat, a hatóságokat és a helyi lakosságot a műanyag szennyezés megelőzésére és kezelésére,
 • javított vízminőség a mikro- és makroműanyagok harmonizált mérési protokolljainak meghatározása által.

A TidyUp tevékenységei:

 • Integrált szeminárium megvalósítása a mikroműanyag folyami szennyezés harmonizált mérési protokolljainak megalapozásához,
 • Képzési kurzus szervezése a makro-műanyag értékelés jelenlegi módszertanának alkalmazásáról,
 • Online Tisza-medence szennyezési térkép kifejlesztése,
 • Illusztrált e-könyv és közös protokoll publikálása a hulladék ellenőrzéshez,
 • Transznacionális módszertan kidolgozása a figyelemfelkeltő helyi akciók, folyótisztítások végrehajtására,
 • Kísérleti tisztítási akciók megvalósítása 4 helyszínen (Túr folyó, Bodrog folyó, Bega folyó, Duna folyó),
 • Figyelemfelkeltő úszó kiállítás létrehozása,
 • Tudástranszfer és tapasztalatcsere, együttműködésben a Tiszai PET Kupa 2021-es rendezvényein,
 • Helyi hulladékcsökkentő műhelyek és országos fórumok szervezése,
 • Műanyagmentes vízparti hulladékcsökkentő eszközkészlet létrehozása oktatási anyagokkal,
 • Szemléletformáló film készítése és publikálása,
 • Politikai és szakmai ajánlás a határokon átnyúló vízminőség-védelemről.

A projekt indulása: 2020. július 1.
A projekt várható befejezése: 2022. december 31.
A projekt összköltségvetése: 1.618.193,54 EUR (támogatási összeg: 1.375.464,51 EUR)
A projekt honlapja: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up

#tidyupdanubetransnationalprogramme #forrastoltorkolatig

Támogatóink

Innovációs és Technológiai Minisztérium